Pretraži Zdravlje AZ:


Armoratia rusticana - ljekovito bilje

Vrsta: Armoratia rusticana, Brassicaceae  

Hrvatski naziv: hren

DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Korijen
 
SASTAV: Kumarini (eskuletin, skopoletin), fenoli, eterična ulja (izotiocijanati), vitamin C, asparagin, peroksidazni enzimi, smole, škrob i šećeri.
 
UPOTREBA: U prehrani se koristi kao začin. U fitoterapiji korišten kod plućnih i urinarnih infekcija, mokraćnih kamenaca, edema i površinski kod upaljenih tkiva i zglobova.
 
DOZIRANJE: 2-4 g svježeg korijena prije obroka.
 
FARMAKOLOŠKO DJELOVANJE: Istraživanja na životinjama pokazala su hipotenzivno djelovanje. Nema dokumentiranih kliničkih istraživanja.
 
NUSPOJAVE: Nema dokumentiranih nuspojava. Zbog sadržaja izotiocijanata moguće je iritativno i alergijsko djelovanje. Prijavljena su trovanja stoke sa simptomima upale želuca i uzbuđenja nakon kojeg je slijedio kolaps.
 
KONTRAINDIKACIJE: Hren može smanjiti funkciju štitne žlijezde i treba se izbjegavati kod hipotireoidizma i korištenja tiroksina. Nema dokumentiranih interakcija, ali je potreban oprez pri korištenju lijekova istog ili suprotnog djelovanja. Alilizotiocijanat je ekstremno toksičan i djeluje iritirajuće za sluznice zbog čega se treba izbjegavati upotreba u trudnoći i laktaciji.