Pretraži Zdravlje AZ:


Petasites hybridus - ljekovito bilje

Vrsta: Petasites hybridus, Asteraceae 

Hrvatski naziv: lopuh, repuh 

DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Nadzemni dijelovi, list, rizoma, korijen
 
SASTAV:  Poznata su dva kemotipa: kemotip furanopetazin (sadrži isključivo furanoermofilanske seskviterpene) i kemotip petazin (sadrži estere ermofilanskih seskviterpena: petazin, izopetazin i neopetazin).  List sadrži: alkaloide pirolizidinskog tipa (senecionin i integerimin), flavonoide (astragalin, izokvercitin, kvercitin), seskviterpene, tanine, sluzi, eterična ulja, terpenoidne saponine. Korijen i podanak sadrže: pirolizidinskog tipa (senecionin, integerimin, senkirkin), seskviterpene i eterična ulja. Skladištenje mijenja sastav biljke.
 
UPOTREBA: U fitoterapiji je korišten kod alergija, temperatura, teškog disanja, prehlada, kao diuretik, protiv crva, kod kronične boli, akutne spastične boli mokraćnih puteva, kod mokraćnih kamenaca, sezonskog alergijskog rinitisa, profilakse migrene i kožnih problema.
 
DOZIRANJE: Doziranje mora biti takvo da ukupan sadržaj nezasićenih pirolizidinskih alkaloida ne prelazi 1 µg dnevno. Ukupno korištenje repuha ne smije biti duže od 4-6 tjedana godišnje.  Tradicionalno se koriste doze 4.5-7 g dnevno suhog korijena u obliku etanolnog ili uljnog ekstrakta. U kliničkim istraživanjima doze se razlikuju ovisno o tretiranom stanju i dijelu biljke.
 
FARMAKOLOŠKO DJELOVANJE: In vitro i istraživanja na životinjama pokazala su antialergijsko i protuupalno djelovanje (inhibicija sinteze leukotriena), gastroprotektivno djelovanje protiv alkohola i indometacina, spriječeno vezanje radioaktivnih liganada na dopaminske (D2) i histaminske (H1) receptore, hipotenzivnu aktivnost. Klinička istraživanja pokazala su da repuh ima pozitivne učinke kod sezonskog alergijskog rinitisa, astme, bronhitisa i u profilaksi migrene.
 
NUSPOJAVE: U kliničkim istraživanjima, prijavljene nuspojave su umor, povišena aktivnost jetrenih enzima,svrbež. Za S-petazin se pokazalo da smanjuje bazalnu i adenokortikotropinom stimuliranu koncentraciju kortikosterona u plazmi te bazalnu i induciranu koncentraciju testosterona u plazmi. Pošto biljka sadrži pirolizidinske alkaloide koji su dokazano hepatotoksični, mutageni i kancerogeni, postoji opasnost kod korištenja iako su proizvođači dužni eliminirati alkaloide ispod razine detekcije iz biljke. Postoji i rizik od alergije na seskviterpene kod ljude osjetljivih na druge vrste iz porodice Asteraceae.
 
KONTRAINDIKACIJE:  Postoji mogućnost interakcije s hipertenzivima i antihipertenzivima te s lijekovima koji utječu na dopaminske (D2) i histaminske (H1) receptore. Zbog potencijalne toksičnosti loše prerađenog repuha, on je kontraindiciran u trudnoći i laktaciji.