Pretraži Zdravlje AZ:


Rubus ideaus - ljekovito bilje

Vrsta: Rubus ideaus, Rosaceae

Hrvatski naziv: malina

DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: List
 
SASTAV: Flavonoidi, polifenoli, hlapljive komponente, glikozidi C13-norizoprenoida, vitamin C. Bobice sadrže antocijanine, vodotopljive tanine, sankvin H6, dimerni elagitanin, lambertianin, triterpenoide, stigmasterol, kampesterol, cikloartenol i kolesterol.
 
UPOTREBA: U fitoterapiji korištena kod proljeva, stomatitisa, tonzilitisa, konjunktivitisa. Tradicionalno se koristi u trudnoći i za stimulaciju trudova. 
 
DOZIRANJE: 4-8 g suhog lista 3 puta dnevno kao infuz. 4-8 mL tekućeg ekstrakta (1:1 u 25% alkoholu) 3 puta dnevno.
 
FARMAKOLOŠKO DJELOVANJE: Istraživanja na životinjama pokazala su  uteroaktivno, antioksidativno, hipoglikemijsko i stimulirajuće djelovanje na ileum. Jedno kliničko istraživanje bavilo se utjecajem lista maline na ishod trudnoće i nije pronađena statistički značajna razlika između placebo grupe i grupe koja je koristila list maline.
 
NUSPOJAVE: Nema dokumentiranih nuspojava.
 
KONTRAINDIKACIJE: Čaj lista maline, zbog sadržaja tanina, ne smije se uzimati jako dugo. Nema dokumentiranih interakcija, ali je potreban oprez pri korištenju lijekova istog ili suprotnog djelovanja.