Pretraži Zdravlje AZ:


Srčanik - ljekovito bilje

Vrsta: Gentiana lutea L., Gentianaceae

Hrvatski naziv: srčanik, žuta sirištara

DIO BILJKE KOJI SE KORISTI: Korijen, podanak.
 
SASTAV: Piridinski alkaloidi (gencijan), gorke tvari (genciopikrozid), ksantoni (gentisein, gentisin, izogentisin, trimetoksiksanton), ugljikohidrati, pektin, tanini, triterpeni i eterična ulja. 
 
UPOTREBA: U fitoterapiji se koristi kod anoreksije, atonične dispepsije, gastrointestinalne atonije, gubitka apetita, nadutosti, vjetrova i dispepsije s anoreksijom. Zbog svoje gorčine koristi se kao amarum.
 
DOZIRANJE: 0.6-2 g suhog korijena/podanka  3 puta dnevno kao macerat ili dekokt. 1-4 mL tinkture (1:5 u 45% alkoholu) 3 puta dnevno.
 
FARMAKOLOŠKO DJELOVANJE: Istraživanja na životinjama pokazala su antifungalno, koleretičko, protuupalno, kolagogno i digestivno (pojačava izlučivanje enzima). Vrlo je malo kliničkih istraživanja, a ona koja su provedena potvrdila su kolagogno, digestivno i protuupalno djelovanje. 
 
NUSPOJAVE: Može se pojaviti blaga glavobolja. Za neke pojedinačne komponente smatra se da su potencijalno mutagene.
KONTRAINDIKACIJE: Kontraindicirana je kod hipertenzije, hiperaciditeta i ulkusa. Nema dokumentiranih interakcija, ali je potreban oprez pri korištenju lijekova istog ili suprotnog djelovanja. Zbog nedostatka podataka o sigurnosti upotrebe u trudnoći i laktaciji, potencijalnog mutagenog djelovanja i utjecaja na menstrualni ciklus preporučuje se izbjegavanje upotrebe u tim stanjima.