Pretraži Zdravlje AZ:


Hiperaktivnost - tegobe i liječenje

drugi nazivi: ADHD, poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću

Opis

ADHD je poremećaj koji karakterizira poremećaj pozornosti, hiperaktivnost i impulzivnost. 

To je najčešće dijagnosticiran poremećaj ponašanja u djetinjstvu, pretpostavlja se da od njega pati između 3-5% djece školske dobi. Simptomi kao što su poteškoće s mirnim sjedenjem na jednom mjestu, koncentriranjem na određenu temu, kontroliranje impulzivnog ponašanja – kod djece s ADHD-om mogu uvelike utjecati na svakodnevno funkcioniranje djeteta.

Općenito, ovi simptomi se pojavljuju prije sedme godine i mogu dovesti do problema u školi i u druženju s vršnjacima. Jedna do dvije trećine djece s ADHD-om ima simptome i kad odraste. Dijagnoza može biti sporna jer ne postoje laboratorijski testovi za ADHD, a u posljednje vrijeme sve je više sporno i treba li se ADHD liječiti ili ne.

Uzroci

Nema suglasnosti oko toga što uzrokuje ADHD. Iako okruženje može igrati ulogu, istraživači sada žele pronaći odgovore u strukturi mozga. Smatra se da bi odgovorna mogla biti genetika te izloženost toksinima za vrijeme trudnoće ili u djetinjstvu (pušenje, alkohol, teški metali).

Liječenje

Iako postoje brojne kontroverze, u liječenju ADHD-a najčešće se koriste psihofarmakološka sredstva, u prvom redu stimulatori središnjeg živčanog sustava – metilfenidat (Ritalin). Ovi lijekovi reduciraju simptome kod gotovo 70% osoba koje pate od poremećaja pozornosti.